شماره 14

سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29 اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30 حسن رنجبر مشاهده مقاله|مشاهده مقاله ۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84 سمیرا ونکی مشاهده مقاله|مشاهده مقاله  ۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.