دوره 4

سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29 اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30 حسن رنجبر مشاهده مقاله|مشاهده مقاله ۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84 سمیرا ونکی مشاهده مقاله|مشاهده مقاله  ۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی

سال چهارم/شماره سیزدهم/ تابستان ۱۳۹۹

۱-مسأله محوری در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایة نطریة آبراهام مزلو 22-5 دکتر جیهاد شکری رشید   مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۲-فرم در غزل معاصر(با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک) 50-23 پروین احمدی و مهوش سلیمانپور   مشاهده مقاله|مشاهده مقاله ۳-منجیات در کیمیای سعادت بر اساس سبک نویسنده 68-51 ناهیده زرعی و دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو

سال چهارم/شماره دوازدهم/ بهار ۱۳۹۹

۱-افسانه‌گردانی در بوف کور ص ۱۷-۵ حسین پروانه دیر    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-بررسی مؤلفه های الگوی تراژدی ارسطو در روایت مم و زین ص ۴۰-۱۸ دکتر جیهاد شکری رشید  مشاهده مقاله| اصل مقاله  ۳-مؤلفه­ های نوستالژی در شعر یدالله بهزاد ص ۶۴-۴۱ دکتر عبدالرضا نادریفر و فراست پیروزی نژاد  مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۴-تحلیل نشانه- معناشناختی

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.