سال اول/شماره دوم/ پاییز ۱۳۹۶

۱- بررسی جریان سیال ذهن در آینه های دردار هوشنگ گلشیری  ص ۲۹-۵ دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری مشاهده مقاله| اصل مقاله ۲- بررسی رمان «وقتی سَموم بر تن یک ساق می­وزید» از دیدگاه «رئالیسم وهم­آلود» ص۵۸-۳۰ طیبه کریمی و شهرام مرادی فیروز مشاهده مقاله|  اصل مقاله ۳-مولفه­ های زن شدن در داستان کنیزوص۷۳-۵۹ […]