عنوان مقاله (فارسی )

سال اول/ شماره اول/ تابستان ۱۳۹۶

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱- تحلیل و بررسی تطبیقی

خسرو وشیرین و خسرونامه با تکیه بر عناصر داستانی

صفحه  ۲۵-۷

دکتر رضا فهیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- ساختارکاوی قصه هایی از پو

صفحه ۴۳ – ۲۶

دکتر معصومه حامی دوست و دکتر علی تسلیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۳- خوانش جامعه شناختی – زیبایی شناختی داستان روز اسب ریزی

صفحه ۵۶ – ۴۴

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله

 


۴- کمیت و کیفیت زمان در شعر «باد ما را خواهد برد» فروغ فرخزاد

صفحه ۷۳ – ۵۷

اکرم محمودلو

مشاهده مقاله |  اصل مقاله

 


۵- مقایسۀ انسجام واژگانی در شعر جعفر ابراهیمی و عرفان نظر آهاری

صفحه ۹۳ – ۷۴

دکتر سهیلا فرهنگی و مریم یوسفی نصیری نژاد

مشاهده مقاله |  اصل مقاله

 


۶- بررسی سبک گفتاری زنان قزوین بر اساس دو متغیر سن و تحصیلات

صفحه ۱۰۸ – ۹۴

شبنم بشارتی،دکتر سیده نازنین امیر ارجمندی و دکتر مرجان طاهری اسکویی

مشاهده مقاله |اصل مقاله

 


۷- بررسی همخوان های میانجی در گویش تاتی جوبُنی

صفحه ۱۳۳ – ۱۰۹

دکتر سید مجتبی میرمیران و دکتر علی علیزاده جوبنی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۱ مجله

صفحه ۱۳۳-۷

منابع و مراجع