سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84

سمیرا ونکی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی کلهر و زبان فارسی ص 105-85

مهرانگیز برآورده

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی ساخت ملکی در رمان بادبادک باز: رویکرد رده شناسی 125-106

لیلا قلی پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-الگوریتم‌های تکاملی فالنامۀ شیخ بهائی  151-126

مریم نورنمایی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-بازتولید جهان ذهنی م.امید در تاریخ بر اساس دیدگاه ویلهلم دیلتای 178-152

يعقوب رامشی جان و دکتر سید شاهرخ موسويان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها