سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84

سمیرا ونکی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی کلهر و زبان فارسی ص 105-85

مهرانگیز برآورده

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی ساخت ملکی در رمان بادبادک باز: رویکرد رده شناسی 125-106

لیلا قلی پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-الگوریتم‌های تکاملی فالنامۀ شیخ بهائی  151-126

مریم نورنمایی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-بازتولید جهان ذهنی م.امید در تاریخ بر اساس دیدگاه ویلهلم دیلتای 178-152

يعقوب رامشی جان و دکتر سید شاهرخ موسويان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

۸- فایل PDF شماره 14 مجله

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها