سال چهارم/شماره چهاردهم/ پاییز ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-بررسی واج شناختی زبان ترکی (گونه کهنه اوغاز) 5-29

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی و تحلیل فرایندهای واجیِ گویش کوهمره سرخی  58-30

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-بررسی فرایندهای ساختِ واژه در  مطبوعات سیاسی دهه‌١٣٨٠ ایران59-84

سمیرا ونکی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تداخل زبانی میان زبان کردی کلهر و زبان فارسی ص 105-85

مهرانگیز برآورده

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی ساخت ملکی در رمان بادبادک باز: رویکرد رده شناسی 125-106

لیلا قلی پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-الگوریتم‌های تکاملی فالنامۀ شیخ بهائی  151-126

مریم نورنمایی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-بازتولید جهان ذهنی م.امید در تاریخ بر اساس دیدگاه ویلهلم دیلتای 178-152

يعقوب رامشی جان و دکتر سید شاهرخ موسويان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله