سال چهارم/شماره پانزدهم/ زمستان ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-سمفونی مردگان، خوانش فوکویی 28-5

رضا البرزی و دکتر نازیلا حیدرزادگان

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد غنای روانشناختی مجموعه‌داستان «تنور و داستان‌های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر انگارۀ متیو لیپمن 57-29

فرشاد اسکندری شرفی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاری 82-58

ژیلا خانجانی و آذر ایمانی پور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-بررسی نمادین توصیفات بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآن کریم در چارچوب زبان شناسی ­شناختی (طرحوارۀ تصویری حجمی) 100-83

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-ذات‌گرایی عریانیستی و تاریخ‌گرایی عمیق‌گرا در زبان‌شناسی  فراساختارگرا 132-101

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-ریشه­ شناسی تطبیقیِ پانزده واژه از گویشِ لای­زنگانی 133-160

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-وندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیلان 161-192

علی علیزاده جوبُنی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها