سال چهارم/شماره پانزدهم/ زمستان ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-سمفونی مردگان، خوانش فوکویی 28-5

رضا البرزی و دکتر نازیلا حیدرزادگان

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد غنای روانشناختی مجموعه‌داستان «تنور و داستان‌های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر انگارۀ متیو لیپمن 57-29

فرشاد اسکندری شرفی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاری 82-58

ژیلا خانجانی و آذر ایمانی پور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-بررسی نمادین توصیفات بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآن کریم در چارچوب زبان شناسی ­شناختی (طرحوارۀ تصویری حجمی) 100-83

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-ذات‌گرایی عریانیستی و تاریخ‌گرایی عمیق‌گرا در زبان‌شناسی  فراساختارگرا 132-101

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-ریشه­ شناسی تطبیقیِ پانزده واژه از گویشِ لای­زنگانی 133-160

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-وندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیلان 161-192

علی علیزاده جوبُنی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله