سال چهارم/شماره پانزدهم/ زمستان ۱۳۹۹

۱-سمفونی مردگان، خوانش فوکویی 28-5

رضا البرزی و دکتر نازیلا حیدرزادگان

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد غنای روانشناختی مجموعه‌داستان «تنور و داستان‌های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر انگارۀ متیو لیپمن 57-29

فرشاد اسکندری شرفی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاری 82-58

ژیلا خانجانی و آذر ایمانی پور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-بررسی نمادین توصیفات بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآن کریم در چارچوب زبان شناسی ­شناختی (طرحوارۀ تصویری حجمی) 100-83

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-ذات‌گرایی عریانیستی و تاریخ‌گرایی عمیق‌گرا در زبان‌شناسی  فراساختارگرا 132-101

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-ریشه­ شناسی تطبیقیِ پانزده واژه از گویشِ لای­زنگانی 133

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-وندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیلان 161

علی علیزاده جوبُنی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها