عنوان مقاله (فارسی )

سال چهارم/شماره پانزدهم/ زمستان ۱۳۹۹

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-سمفونی مردگان، خوانش فوکویی 28-5

رضا البرزی و دکتر نازیلا حیدرزادگان

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد غنای روانشناختی مجموعه‌داستان «تنور و داستان‌های دیگر» هوشنگ مرادی کرمانی با تکیه بر انگارۀ متیو لیپمن 57-29

فرشاد اسکندری شرفی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی تلمیح در آثار میر نوروز و داراب افسر بختیاری 82-58

ژیلا خانجانی و آذر ایمانی پور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-بررسی نمادین توصیفات بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآن کریم در چارچوب زبان شناسی ­شناختی (طرحوارۀ تصویری حجمی) 100-83

اکرم پرهیزکار و دکتر عالیه کرد زعفرنلو کامبوزیا

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-ذات‌گرایی عریانیستی و تاریخ‌گرایی عمیق‌گرا در زبان‌شناسی  فراساختارگرا 132-101

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-ریشه­ شناسی تطبیقیِ پانزده واژه از گویشِ لای­زنگانی 133

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-وندها و نقش آنها در ساخت اسم در گویش رودبار گیلان 161

علی علیزاده جوبُنی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

منابع و مراجع