سال چهارم/شماره سیزدهم/ تابستان ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-مسأله محوری در اندیشه و شخصیت فردوسی بر پایة نطریة آبراهام مزلو 22-5

دکتر جیهاد شکری رشید

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-فرم در غزل معاصر(با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک) 50-23

پروین احمدی و مهوش سلیمانپور

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۳-منجیات در کیمیای سعادت بر اساس سبک نویسنده 68-51

ناهیده زرعی و دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله 


۴-بررسی تطبیقی زبان شعری سعدی و منوچهری به طبیعت 79-69

دکترخسرو محمودی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش لای­ زنگانی 99-80

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی اثرات تشویق در بهبود

نارساخوانی

 فارسی 120-100 

دکتر فروغ کاظمی و طوبی دل زنده

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها