سال چهارم/شماره دوازدهم/ بهار ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-افسانه‌گردانی در بوف کور ص ۱۷-۵

حسین پروانه دیر

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-بررسی مؤلفه های الگوی تراژدی ارسطو در روایت مم و زین ص ۴۰-۱۸

دکتر جیهاد شکری رشید

 مشاهده مقاله| اصل مقاله 


۳-مؤلفه­ های نوستالژی در شعر یدالله بهزاد ص ۶۴-۴۱

دکتر عبدالرضا نادریفر و فراست پیروزی نژاد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل نشانه- معناشناختی رمان سووشون بر مبنای مکتب پاریس ص ۹۱-۶۵

دکتر احمد ذاکری و فهیمه گلنار

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی تطبیقی شمول معنایی در اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج ص ۱۰۹-۹۲

دکتر فروغ کاظمی و مهسا قاسمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-کارکردهای پسوند«ـَ­ک»ak  و هم ­گروه­ هایِ مهجورِ آن در گویشِ لای­زنگانِ داراب ۱۳۵-۱۱۰

حسن رنجبر

مشاهده مقالهاصل مقاله

 

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله