سال چهارم/شماره دوازدهم/ بهار ۱۳۹۹

مقاله پژوهشی

۱-افسانه‌گردانی در بوف کور ص ۱۷-۵

حسین پروانه دیر

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-بررسی مؤلفه های الگوی تراژدی ارسطو در روایت مم و زین ص ۴۰-۱۸

دکتر جیهاد شکری رشید

 مشاهده مقاله| اصل مقاله 


۳-مؤلفه­ های نوستالژی در شعر یدالله بهزاد ص ۶۴-۴۱

دکتر عبدالرضا نادریفر و فراست پیروزی نژاد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل نشانه- معناشناختی رمان سووشون بر مبنای مکتب پاریس ص ۹۱-۶۵

دکتر احمد ذاکری و فهیمه گلنار

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی تطبیقی شمول معنایی در اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج ص ۱۰۹-۹۲

دکتر فروغ کاظمی و مهسا قاسمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-کارکردهای پسوند«ـَ­ک»ak  و هم ­گروه­ هایِ مهجورِ آن در گویشِ لای­زنگانِ داراب ۱۳۵-۱۱۰

حسن رنجبر

مشاهده مقالهاصل مقاله

 

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها