سال پنجم/شماره هجدهم/ پاییز 1400

۱-تحليل روايت مم و زين بر اساس نظریه  فرايند فرديت يونگ5-26

دکتر جیهاد شکري رشید

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی ویژگی های غزل پست مدرن و پیشینه ی پست مدرنیسم27-43

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-مطالعه نشانه شناختی-انتقادی بازنمایی «برجام» در گفتمان منتقدین44-67

علی بصارتی و فاطمه ظهرابی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-«گفتمان میان‌فرهنگی مینی‌مالیسم بی‌روح  غرب با مینی‌مالیسم تغزلی ایران»

68-93

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-کهن‌الگوی موقعیّت‌ در منظومة سعادت‌نامة نظام‌الدین استرآبادی 111-94

دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی موسیقی ساقی‌نامه‌های آزاد (نسخۀ خطی)112-132

رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

7-برخی از اقسام «اسم» در گویش لای­زنگانی133-156

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 21

مقاله پژوهشی

1-بررسی مؤلفههاي کارناوالی در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها…………………………………..21-5

سهیلا مبارکی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقش بینامتنیت داستان انبیا در شکلگیري زبان رمزي حافظ………………………………………38-22

­­ نصرالله زیرك

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-تطور «essentism»از آغاز تا اکنون………………………………………………..61-39

آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی مؤلفههاي مکتب رمانتسیم درداستان کوتاه اشکها اثر دانشور و رمان پر اثر ماتیسن………………………………..81-62

مهسا کاظم پور و لیلا رستم پور اطاقوري

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-فراز و فرود شعر فارسی در عصر خوارزمشاهیان…………………………………..92-82

مسعود مقیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر آموزش مشخصه هاي معناشناختی واژگانی بر مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی پایۀ سوم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی………..108-93

راضیه حسن زاده و  معصومه ارجمندی

مشاهده مقاله|اصل مقاله