سال پنجم/شماره شانزدهم/ بهار 1400

۱-جامعه‌شناسی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور 20-5

فرین قره باغی

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد و بررسی نظریه‌های خاستگاه زبان 41-21

دکتر مسعود دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن 60-42

دکتر علی فیض ­الهی و نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-پژوهشی در تعدّد موضوعی و محتوایی اسلوب معادله‌های کلیم کاشانی 89-61

زرین‌تاج  رضایی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-طبقه ­بندیِ موضوعیِ دوبیتی­های لای­زنگان121-90

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بازنمود انگاره‌های کهن‌الگویی اشخاص در منظومة ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 147-122

 علیرضا آذرپیک و دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 21

مقاله پژوهشی

1-بررسی مؤلفههاي کارناوالی در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها…………………………………..21-5

سهیلا مبارکی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقش بینامتنیت داستان انبیا در شکلگیري زبان رمزي حافظ………………………………………38-22

­­ نصرالله زیرك

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-تطور «essentism»از آغاز تا اکنون………………………………………………..61-39

آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی مؤلفههاي مکتب رمانتسیم درداستان کوتاه اشکها اثر دانشور و رمان پر اثر ماتیسن………………………………..81-62

مهسا کاظم پور و لیلا رستم پور اطاقوري

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-فراز و فرود شعر فارسی در عصر خوارزمشاهیان…………………………………..92-82

مسعود مقیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر آموزش مشخصه هاي معناشناختی واژگانی بر مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی پایۀ سوم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی………..108-93

راضیه حسن زاده و  معصومه ارجمندی

مشاهده مقاله|اصل مقاله