سال پنجم/شماره شانزدهم/ بهار 1400

مقاله پژوهشی

۱-جامعه‌شناسی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور 20-5

فرین قره باغی

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد و بررسی نظریه‌های خاستگاه زبان 41-21

دکتر مسعود دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن 60-42

دکتر علی فیض ­الهی و نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-پژوهشی در تعدّد موضوعی و محتوایی اسلوب معادله‌های کلیم کاشانی 89-61

زرین‌تاج  رضایی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-طبقه ­بندیِ موضوعیِ دوبیتی­های لای­زنگان121-90

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بازنمود انگاره‌های کهن‌الگویی اشخاص در منظومة ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 147-122

 علیرضا آذرپیک و دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله