عنوان مقاله (فارسی )

سال پنجم/شماره شانزدهم/ بهار 1400

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-جامعه‌شناسی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور 20-5

فرین قره باغی

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد و بررسی نظریه‌های خاستگاه زبان 41-21

دکتر مسعود دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن 60-42

دکتر علی فیض ­الهی و نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-پژوهشی در تعدّد موضوعی و محتوایی اسلوب معادله‌های کلیم کاشانی 89-61

زرین‌تاج  رضایی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-طبقه ­بندیِ موضوعیِ دوبیتی­های لای­زنگان121-90

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بازنمود انگاره‌های کهن‌الگویی اشخاص در منظومة ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 147-122

 علیرضا آذرپیک و دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

منابع و مراجع