سال پنجم/شماره شانزدهم/ بهار 1400

مقاله پژوهشی

۱-جامعه‌شناسی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور 20-5

فرین قره باغی

  مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقد و بررسی نظریه‌های خاستگاه زبان 41-21

دکتر مسعود دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۳-بررسی جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن 60-42

دکتر علی فیض ­الهی و نسرین گندمی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۴-پژوهشی در تعدّد موضوعی و محتوایی اسلوب معادله‌های کلیم کاشانی 89-61

زرین‌تاج  رضایی

مشاهده مقاله|مشاهده مقاله


۵-طبقه ­بندیِ موضوعیِ دوبیتی­های لای­زنگان121-90

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بازنمود انگاره‌های کهن‌الگویی اشخاص در منظومة ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 147-122

 علیرضا آذرپیک و دکتر زینب نوروزعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله  

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها