عنوان مقاله (فارسی )

سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵

حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

 مشاهده مقالهاصل مقاله 


۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶

دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی  

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-ویژگی­ های برجسته ­ی سبکی در  موسیقی غزلیات قاسم انوار     ص ۹۹-۶۰

دکتر رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-درون‌مایه‌های هویت ملی در«فارسی بخوانیم» ص ۱۱۱-۱۰۰

اقبال تسلیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه         ص ۱۲۶-۱۱۲

مرتضی فرهادی طولی، راحیل گل ­گیری و ساناز صادقی سوره

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی تاثیر فرایندهای واجی بر وام­ واژه ‏های انگلیسی در فارسی: بررسی رمان‏ بادبادک‏ باز اثر خالد حسینی ص ۱۳۹-۱۲۷

لیلا قلی پور و سید محمد موسوی

مشاهده مقالهاصل مقاله

منابع و مراجع