سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵

حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

 مشاهده مقالهاصل مقاله 


۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶

دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی  

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-ویژگی­ های برجسته ­ی سبکی در  موسیقی غزلیات قاسم انوار     ص ۹۹-۶۰

دکتر رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-درون‌مایه‌های هویت ملی در«فارسی بخوانیم» ص ۱۱۱-۱۰۰

اقبال تسلیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه ص ۱۲۶-۱۱۲

مرتضی فرهادی طولی، راحیل گل ­گیری و ساناز صادقی سوره

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی تاثیر فرایندهای واجی بر وام­ واژه ‏های انگلیسی در فارسی: بررسی رمان‏ بادبادک‏ باز اثر خالد حسینی ص ۱۳۹-۱۲۷

لیلا قلی پور و سید محمد موسوی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله