سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵

حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

 مشاهده مقالهاصل مقاله 


۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶

دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی  

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-ویژگی­ های برجسته ­ی سبکی در  موسیقی غزلیات قاسم انوار     ص ۹۹-۶۰

دکتر رحیم سلامت آذر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-درون‌مایه‌های هویت ملی در«فارسی بخوانیم» ص ۱۱۱-۱۰۰

اقبال تسلیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-خشونت زبانی و نارسایی آن در تعیین هویت و جنسیت سوژه         ص ۱۲۶-۱۱۲

مرتضی فرهادی طولی، راحیل گل ­گیری و ساناز صادقی سوره

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی تاثیر فرایندهای واجی بر وام­ واژه ‏های انگلیسی در فارسی: بررسی رمان‏ بادبادک‏ باز اثر خالد حسینی ص ۱۳۹-۱۲۷

لیلا قلی پور و سید محمد موسوی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها