عنوان مقاله (فارسی )

سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

   مشاهده مقالهاصل مقاله


۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵

نجمه حیدری و مهرانه معارفوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را ببوس» ص ۵۶-۴۰

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و سعیده پورسلیمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تحلیل منظومه ­ی غنایی شوق ­نامه بر اساس تنها نسخه موجود آن ص ۷۶-۵۷

زینب السادات هاشمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۵-جبر و اختیار در دیوان ناصر خسرو ص ۱۰۲-۷۷

اعظم همتی و نکیسا قهرمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر تمرینات هوازی در ابقای کارآمدتر واژه­ های انگلیسی در حافظه کوتاه مدت زنان جوان ایرانی

ص۱۱۲-۱۰۳

دکتر زهرا حجتی ذی دشتی و دکتر هنگامه واعظی

مشاهده مقالهاصل مقاله


 

۷- فایل PDF شماره ۸ مجله

 

منابع و مراجع