سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

   مشاهده مقالهاصل مقاله


۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵

نجمه حیدری و مهرانه معارفوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را ببوس» ص ۵۶-۴۰

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و سعیده پورسلیمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تحلیل منظومه ­ی غنایی شوق ­نامه بر اساس تنها نسخه موجود آن ص ۷۶-۵۷

زینب السادات هاشمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۵-جبر و اختیار در دیوان ناصر خسرو ص ۱۰۲-۷۷

اعظم همتی و نکیسا قهرمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر تمرینات هوازی در ابقای کارآمدتر واژه­ های انگلیسی در حافظه کوتاه مدت زنان جوان ایرانی ص۱۱۲-۱۰۳

دکتر زهرا حجتی ذی دشتی و دکتر هنگامه واعظی

مشاهده مقالهاصل مقاله


مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها