سال سوم/ شماره هشتم/ بهار ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-پیوند قطبی در آثار غربی با تکیه بر”درآمدی به فلسفه و ادبیات” اسکیلیز ص ۲۴-۵

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

   مشاهده مقالهاصل مقاله


۲-بررسی استعارۀ قدرت و دانش در نمایشنامۀ کارنامۀ بندار بیدخش ص ۳۹-۲۵

نجمه حیدری و مهرانه معارفوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی گرایش­ های اگزیستانسیالیستی در داستان «روی ماه خداوند را ببوس» ص ۵۶-۴۰

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و سعیده پورسلیمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تحلیل منظومه ­ی غنایی شوق ­نامه بر اساس تنها نسخه موجود آن ص ۷۶-۵۷

زینب السادات هاشمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۵-جبر و اختیار در دیوان ناصر خسرو ص ۱۰۲-۷۷

اعظم همتی و نکیسا قهرمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر تمرینات هوازی در ابقای کارآمدتر واژه­ های انگلیسی در حافظه کوتاه مدت زنان جوان ایرانی ص۱۱۲-۱۰۳

دکتر زهرا حجتی ذی دشتی و دکتر هنگامه واعظی

مشاهده مقالهاصل مقاله


مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله