عنوان مقاله (فارسی )

سال سوم/شماره نهم/ تابستان ۱۳۹۸

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-ساخت واژه در دیوان حافظ ص ۲۲-۵

ساناز صادقی سوره و دکتر ایران کلباسی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-تحلیل ساختار روایی دو داستان «در ظهور آهوها» و«کپرهای جن زده»  بهرام حیدری بر اساس نظریه­ ی ژرار ژنت ۴۵-۲۳

 علی صفرزاده، دکتر علی ­محمد گیتی ­فروز و دکتر علی بصیری ­پور

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-تحلیل شخصیت “لیا” در رمان رهش “رضا امیرخانی”    بر اساس رویکرد فمینیستی ص ۶۰-۴۶

سیده سارا موسوی پور

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-بررسی کارکردها و فراوانیِ ارتباط‌ های غیر کلامی در رمان «چشم‌هایش» نوشته بزرگ علوی ص ۸۶-۶۱

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و غزاله حیدری آبکنار

مشاهده مقالهاصل مقاله


۵-بررسی مفهوم لوگوس از آغاز تا اکنون ص ۱۱۶-۸۷

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقالهصل مقاله


۶-بررسی جامعه شناختی تنوع گویش گیلکی در مقایسه با زبان فارسی ص ۱۴۰-۱۱۷

مرجان حیدرپور میمه و دکتر هنگامه واعظی

مشاهده مقالهاصل مقاله


 

۷- فایل PDF شماره ۹ مجله

صفحه ۱۴۰-۵

منابع و مراجع