سال سوم/شماره نهم/ تابستان ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-ساخت واژه در دیوان حافظ ص ۲۲-۵

ساناز صادقی سوره و دکتر ایران کلباسی

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-تحلیل ساختار روایی دو داستان «در ظهور آهوها» و«کپرهای جن زده»  بهرام حیدری بر اساس نظریه­ ی ژرار ژنت ۴۵-۲۳

 علی صفرزاده، دکتر علی ­محمد گیتی ­فروز و دکتر علی بصیری ­پور

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-تحلیل شخصیت “لیا” در رمان رهش “رضا امیرخانی” بر اساس رویکرد فمینیستی ص ۶۰-۴۶

سیده سارا موسوی پور

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-بررسی کارکردها و فراوانیِ ارتباط‌ های غیر کلامی در رمان «چشم‌هایش» نوشته بزرگ علوی ص ۸۶-۶۱

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و غزاله حیدری آبکنار

مشاهده مقالهاصل مقاله


۵-بررسی مفهوم لوگوس از آغاز تا اکنون ص ۱۱۶-۸۷

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقالهصل مقاله


۶-بررسی جامعه شناختی تنوع گویش گیلکی در مقایسه با زبان فارسی ص ۱۴۰-۱۱۷

مرجان حیدرپور میمه و دکتر هنگامه واعظی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها