عنوان مقاله (فارسی )

سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵

دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰

دکتر علی تسلیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰

دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌ شده شازده کوچولو بر اساس نظریه شلایر ماخر ص ۸۴-۶۴

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و پریسا سعیدیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-معنی‌شناسی عمیق ­گرا ص ۱۱۴-۸۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-بررسی مهارت حل‌مساله در شاهنامه فردوسی ص ۱۴۵-۱۱۵

مینا نبئی و دکتر رضا فهیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی ساخت‌های پرسش‌واژی چندگانه در زبان مازندرانی: رویکردی کمینه‌گرا ص ۱۶۳-۱۴۶

مریم رشیدی

مشاهده مقالهاصل مقاله

۸- فایل PDF شماره ۱۰ مجله

صفحه ۱۶۳-۵

منابع و مراجع