سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

مقاله پژوهشی

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵

دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰

دکتر علی تسلیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰

دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌ شده شازده کوچولو بر اساس نظریه شلایر ماخر ص ۸۴-۶۴

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و پریسا سعیدیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-معنی‌شناسی عمیق ­گرا ص ۱۱۴-۸۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-بررسی مهارت حل‌مساله در شاهنامه فردوسی ص ۱۴۵-۱۱۵

مینا نبئی و دکتر رضا فهیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی ساخت‌های پرسش‌واژی چندگانه در زبان مازندرانی: رویکردی کمینه‌گرا ص ۱۶۳-۱۴۶

مریم رشیدی

مشاهده مقالهاصل مقاله

صفحه ۱۶۳-۵

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله