سال سوم/شماره دهم/ پاییز ۱۳۹۸

۱-بی‌تاریخی همزادان در داستان «یکلیا و تنهایی او»ص ۱۹-۵

دکتر فاطمه کاسی و عاطفه موسی‌پور

   مشاهده مقاله|اصل مقاله


۲-ویرانی تجربه در بوف کور ص۲۹-۲۰

دکتر علی تسلیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-عشق به سه روایت (سیمین بهبهانی، سعادالصباح و امیلی دیکنسون) ص ۶۳-۳۰

دکتر حسن اکبری بیرق و فاطمه نفری

 مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۴-تحلیل هرمنوتیکی داستان ترجمه‌ شده شازده کوچولو بر اساس نظریه شلایر ماخر ص ۸۴-۶۴

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و پریسا سعیدیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-معنی‌شناسی عمیق ­گرا ص ۱۱۴-۸۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-بررسی مهارت حل‌مساله در شاهنامه فردوسی ص ۱۴۵-۱۱۵

مینا نبئی و دکتر رضا فهیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-بررسی ساخت‌های پرسش‌واژی چندگانه در زبان مازندرانی: رویکردی کمینه‌گرا ص ۱۶۳-۱۴۶

مریم رشیدی

مشاهده مقالهاصل مقاله

۸- فایل PDF شماره ۱۰ مجله

صفحه ۱۶۳-۵

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 21

مقاله پژوهشی

1-بررسی مؤلفههاي کارناوالی در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها…………………………………..21-5

سهیلا مبارکی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقش بینامتنیت داستان انبیا در شکلگیري زبان رمزي حافظ………………………………………38-22

­­ نصرالله زیرك

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-تطور «essentism»از آغاز تا اکنون………………………………………………..61-39

آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی مؤلفههاي مکتب رمانتسیم درداستان کوتاه اشکها اثر دانشور و رمان پر اثر ماتیسن………………………………..81-62

مهسا کاظم پور و لیلا رستم پور اطاقوري

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-فراز و فرود شعر فارسی در عصر خوارزمشاهیان…………………………………..92-82

مسعود مقیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر آموزش مشخصه هاي معناشناختی واژگانی بر مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی پایۀ سوم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی………..108-93

راضیه حسن زاده و  معصومه ارجمندی

مشاهده مقاله|اصل مقاله