سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

مقاله پژوهشی

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا صفحه  ۲۱-۵

علیرضا آذرپیک

 مشاهده مقاله| اصل مقاله


۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن صفحه ۴۵ – ۲۲ 

پروین احمدی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی صفحه ۷۱ – ۴۶

مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه های عطاملک جوینی صفحه ۸۵– ۷۲

رویا دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵- ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ) صفحه ۱۰۴– ۸۶

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و سمیه میکده 

مشاهده مقاله |اصل مقاله


۶- گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ی باختین صفحه ۱۳۰ – ۱۰۵

مهتاب صادق نژاد

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی) صفحه ۱۵۵ – ۱۳۱

مصطفی آرزومند لیالکل

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸-بررسی برخی از گونه های استفهام، امر، نهی، ندا در غزلیات شمس تبریزی صفحه ۱۶۶– ۱۵۶

دکتر سیما حاتمی نیا

مشاهده مقالهصل مقاله


۹- جستاری در ضرب المثل­های رایج گویش لشنی

صفحه ۱۸۵– ۱۶۷

محمد رضائی و شکوفه دهقانی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها