سال دوم/شماره چهارم/ بهار ۱۳۹۷

۱-واژانه و زبانشناسی ساختگرا 

صفحه  ۲۱-۵

علیرضا آذرپیک

 مشاهده مقاله| اصل مقاله


۲- تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن

صفحه ۴۵ – ۲۲ پروین احمدی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی کاربرد استعاره در گفتار نوجوانان دبیرستانی:رویکردی شناختی

صفحه ۷۱ – ۴۶

مریم رشیدی و دکتر مسعود اسدی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-سیری در زندگی، افکار و اندیشه های عطاملک جوینی

صفحه ۸۵– ۷۲

رویا دهقانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵- ریخت شناسی”باب بازجست کار دمنه”از کلیله و دمنه(براساس نظریه ولادیمیر پراپ)

صفحه ۱۰۴– ۸۶

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و سمیه میکده 

مشاهده مقاله |اصل مقاله


۶- گفت و گو در مجموعه زمستان اخوان ثالث با تاکید بر منطق مکالمه ی باختین

صفحه ۱۳۰ – ۱۰۵

مهتاب صادق نژاد

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی)

 صفحه ۱۵۵ – ۱۳۱

مصطفی آرزومند لیالکل

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸-بررسی برخی از گونه های استفهام، امر، نهی، ندا در غزلیات شمس تبریزی

صفحه ۱۶۶– ۱۵۶

دکتر سیما حاتمی نیا

مشاهده مقالهصل مقاله


۹- جستاری در ضرب المثل­های رایج گویش لشنی

صفحه ۱۸۵– ۱۶۷

محمد رضائی و شکوفه دهقانی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۱۰- فایل PDF شماره ۴ مجله

صفحه ۱۸۵-۵

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها