عنوان مقاله (فارسی )

سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری 

صفحه  ۲۷-۵

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی

   مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی

صفحه ۵۰ – ۲۸

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن

صفحه ۶۴ – ۵۱

دکتر فاطمه شیبانی فرد و بهمن مرادیان

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی

صفحه ۸۲ – ۶۵

صبا عنایتی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۵- بررسی بینازبانی وندهای مصغرساز در زبان‌های فارسی، ترکی‌استانبولی، انگلیسی و فرانسه

صفحه ۱۰۵ – ۸۳

دکتر فروغ کاظمی و گلناز غفوری صالح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- همگرایی در خط برای گویش‌ها و زبان‌های محلی

صفحه ۱۲۱ – ۱۰۶

بهزاد یاحید و طاهره آرمیون

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی

دکتر علی تسلیمی، دکتر محرم رضایتی و اقبال تسلیمی

صفحه ۱۳۲ – ۱۲۲

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۵ مجله

صفحه ۱۳۲-۵

منابع و مراجع