سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

مقاله پژوهشی

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری  صفحه  ۲۷-۵

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی

   مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی صفحه ۵۰ – ۲۸

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن

صفحه ۶۴ – ۵۱

دکتر فاطمه شیبانی فرد و بهمن مرادیان

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی  صفحه ۸۲ – ۶۵

صبا عنایتی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۵- بررسی بینازبانی وندهای مصغرساز در زبان‌های فارسی، ترکی‌استانبولی، انگلیسی و فرانسه صفحه ۱۰۵ – ۸۳

دکتر فروغ کاظمی و گلناز غفوری صالح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- همگرایی در خط برای گویش‌ها و زبان‌های محلی

صفحه ۱۲۱ – ۱۰۶

بهزاد یاحید و طاهره آرمیون

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی

صفحه ۱۳۲ – ۱۲۲

دکتر علی تسلیمی، دکتر محرم رضایتی و اقبال تسلیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله