سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

 

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری 

صفحه  ۲۷-۵

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی

   مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی

صفحه ۵۰ – ۲۸

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن

صفحه ۶۴ – ۵۱

دکتر فاطمه شیبانی فرد و بهمن مرادیان

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی

صفحه ۸۲ – ۶۵

صبا عنایتی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۵- بررسی بینازبانی وندهای مصغرساز در زبان‌های فارسی، ترکی‌استانبولی، انگلیسی و فرانسه

صفحه ۱۰۵ – ۸۳

دکتر فروغ کاظمی و گلناز غفوری صالح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- همگرایی در خط برای گویش‌ها و زبان‌های محلی

صفحه ۱۲۱ – ۱۰۶

بهزاد یاحید و طاهره آرمیون

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی

دکتر علی تسلیمی، دکتر محرم رضایتی و اقبال تسلیمی

صفحه ۱۳۲ – ۱۲۲

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۵ مجله

صفحه ۱۳۲-۵

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها