سال دوم/شماره پنجم/ تابستان ۱۳۹۷

مقاله پژوهشی

۱-نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیری  صفحه  ۲۷-۵

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و زهرا رحیمی

   مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- جلوه اساطیر در دو بیتی‌های فایزدشتی صفحه ۵۰ – ۲۸

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-بررسی نام­های مرکب در متن پهلوی زند وهمن یسن

صفحه ۶۴ – ۵۱

دکتر فاطمه شیبانی فرد و بهمن مرادیان

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بررسی تغییرات معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی  صفحه ۸۲ – ۶۵

صبا عنایتی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۵- بررسی بینازبانی وندهای مصغرساز در زبان‌های فارسی، ترکی‌استانبولی، انگلیسی و فرانسه صفحه ۱۰۵ – ۸۳

دکتر فروغ کاظمی و گلناز غفوری صالح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- همگرایی در خط برای گویش‌ها و زبان‌های محلی

صفحه ۱۲۱ – ۱۰۶

بهزاد یاحید و طاهره آرمیون

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷-مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی

صفحه ۱۳۲ – ۱۲۲

دکتر علی تسلیمی، دکتر محرم رضایتی و اقبال تسلیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها