سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان 1397

مقاله پژوهشی

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه

صفحه ۲۴-۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث  صفحه ۴۶- ۲۵

دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی

صفحه ۷۳-۴۷

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بافت در زبا­ن­ شناسی نقش گرا و کاربست­ های آن در ادبیات کلاسیک فارسی  صفحه ۹۱-۷۴

آزاده شریفی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵-آموزش الفبا به غیرفارسی زبانان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی  صفحه ۱۰۴-۹۲

اعظم آژند و دکتر حسین قاسم پور مقدم

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی آن؛ با توجه به فضاسازی ذهنی صفحه ۱۲۱-۱۰۵

مسعود پورنوروز و عارف حسینی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷- ویرایش خطاهای رایج در مکاتبات اداری  صفحه ۱۴۵-۱۲۲

اعظم همتی و عصمت خیبری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی(گویش کلهری) 

صفحه ۱۶۵-۱۴۶

فاطمه ناصری

مشاهده مقاله اصل مقاله


مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله