سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان ۹۷

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه

صفحه ۲۴-۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث 

صفحه ۴۶- ۲۵

دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی

صفحه ۷۳-۴۷

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بافت در زبا­ن­ شناسی نقش گرا و کاربست­ های آن در ادبیات کلاسیک فارسی

صفحه ۹۱-۷۴

آزاده شریفی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵-آموزش الفبا به غیرفارسی زبانان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی

صفحه ۱۰۴-۹۲

اعظم آژند و دکتر حسین قاسم پور مقدم

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی آن؛ با توجه به فضاسازی ذهنی

صفحه ۱۲۱-۱۰۵

مسعود پورنوروز و عارف حسینی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷- ویرایش خطاهای رایج در مکاتبات اداری 

صفحه ۱۴۵-۱۲۲

اعظم همتی و عصمت خیبری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی(گویش کلهری) 

صفحه ۱۶۵-۱۴۶

فاطمه ناصری

مشاهده مقاله اصل مقاله


۹- فایل PDF شماره ۶و۷ مجله

صفحه ۱۶۵-۵

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها