سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان 1397

مقاله پژوهشی

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه

صفحه ۲۴-۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث  صفحه ۴۶- ۲۵

دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی

صفحه ۷۳-۴۷

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بافت در زبا­ن­ شناسی نقش گرا و کاربست­ های آن در ادبیات کلاسیک فارسی  صفحه ۹۱-۷۴

آزاده شریفی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵-آموزش الفبا به غیرفارسی زبانان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی  صفحه ۱۰۴-۹۲

اعظم آژند و دکتر حسین قاسم پور مقدم

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی آن؛ با توجه به فضاسازی ذهنی صفحه ۱۲۱-۱۰۵

مسعود پورنوروز و عارف حسینی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷- ویرایش خطاهای رایج در مکاتبات اداری  صفحه ۱۴۵-۱۲۲

اعظم همتی و عصمت خیبری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی(گویش کلهری) 

صفحه ۱۶۵-۱۴۶

فاطمه ناصری

مشاهده مقاله اصل مقاله


مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها