عنوان مقاله (فارسی )

سال دوم/شماره ششم و هفتم/ پاییز و زمستان ۹۷

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

۱-بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه

صفحه ۲۴-۵

علیرضا آذرپیک و پروین احمدی

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲-تحلیل ساختاری شعر«زمستان» اخوان ثالث 

صفحه ۴۶- ۲۵

دکتر امیر حسن مغیث و طاهره موسیوند

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳- بررسی تکنیک‌های نمایشی در شعر سیدمهدی موسوی

صفحه ۷۳-۴۷

دکتر عبدالله حسن زاده میرعلی و مهسا زهیری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-بافت در زبا­ن­ شناسی نقش گرا و کاربست­ های آن در ادبیات کلاسیک فارسی

صفحه ۹۱-۷۴

آزاده شریفی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵-آموزش الفبا به غیرفارسی زبانان با استفاده از نرم افزارهای آموزشی

صفحه ۱۰۴-۹۲

اعظم آژند و دکتر حسین قاسم پور مقدم

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-وضعیت خط فارسی و تغییرات احتمالی آن؛ با توجه به فضاسازی ذهنی

صفحه ۱۲۱-۱۰۵

مسعود پورنوروز و عارف حسینی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۷- ویرایش خطاهای رایج در مکاتبات اداری 

صفحه ۱۴۵-۱۲۲

اعظم همتی و عصمت خیبری

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی(گویش کلهری) 

صفحه ۱۶۵-۱۴۶

فاطمه ناصری

مشاهده مقاله اصل مقاله


۹- فایل PDF شماره ۶و۷ مجله

صفحه ۱۶۵-۵

منابع و مراجع