عنوان مقاله (فارسی )

سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

نام نویسنده(فارسی)

نوع مقاله (فارسی )

چکیده مقاله (فارسی )

کلید واژه های (فارسی)

عنوان مقاله (انگلیسی )

نام نویسنده (انگیسی)

چکیده (انگیسی)

کلید واژه های (انگلیسی)

فایل های دانلودی

 

۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵

دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل

صفحه ۳۸ – ۱۸

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-استعارات زمان: تئوری استعاره جرج لیکاف در غزلیات ١٢، ١۵، ١۶، ١٩، ١٠۴ و ١١۵ شکسپیر

صفحه ۶۱ – ۳۹

رکسانا معلمیان

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تبیین مفهوم اهمال کاری در دو حکایت مثنوی معنوی بر اساس نظریه عقلانی- هیجانی آلبرت الیس صفحه ۸۵ – ۶۲

دکتر یوسف اسماعیل زاده و فاطمه سادات مدنی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵- دگردیسی ­ساختاریِ بُن­ مایه­ ها و اشتقاقات ذهنی-اجتماعیِ پدیده «زبان»در نزد ویگوتسکی و ژان پیاژه  صفحه ۱۰۶ – ۸۶

دکتر وحید  ن‍ژاد محمد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- بررسی تفاوت‌های سبک نحوی زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه‌تار آل‌احمد

صفحه ۱۲۴ – ۱۰۷

دکتر شیما ابراهیمی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۷-بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی

دکتر مریم محمودی و رویا دهقانی

صفحه ۱۴۶ – ۱۲۵

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۳ مجله

صفحه ۱۴۶-۵

منابع و مراجع