سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

مقاله پژوهشی

۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵

دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل صفحه ۳۸ – ۱۸

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-استعارات زمان: تئوری استعاره جرج لیکاف در غزلیات ١٢، ١۵، ١۶، ١٩، ١٠۴ و ١١۵ شکسپیر  صفحه ۶۱ – ۳۹

رکسانا معلمیان

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تبیین مفهوم اهمال کاری در دو حکایت مثنوی معنوی بر اساس نظریه عقلانی- هیجانی آلبرت الیس صفحه ۸۵ – ۶۲

دکتر یوسف اسماعیل زاده و فاطمه سادات مدنی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵- دگردیسی ­ساختاریِ بُن­ مایه­ ها و اشتقاقات ذهنی-اجتماعیِ پدیده «زبان»در نزد ویگوتسکی و ژان پیاژه  صفحه ۱۰۶ – ۸۶

دکتر وحید ن‍ژاد محمد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- بررسی تفاوت‌های سبک نحوی زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه‌تار آل‌احمد صفحه ۱۲۴ – ۱۰۷

دکتر شیما ابراهیمی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۷-بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی صفحه ۱۴۶ – ۱۲۵

دکتر مریم محمودی و رویا دهقانی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها