سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

 

۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵

دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل

صفحه ۳۸ – ۱۸

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-استعارات زمان: تئوری استعاره جرج لیکاف در غزلیات ١٢، ١۵، ١۶، ١٩، ١٠۴ و ١١۵ شکسپیر

صفحه ۶۱ – ۳۹

رکسانا معلمیان

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تبیین مفهوم اهمال کاری در دو حکایت مثنوی معنوی بر اساس نظریه عقلانی- هیجانی آلبرت الیس صفحه ۸۵ – ۶۲

دکتر یوسف اسماعیل زاده و فاطمه سادات مدنی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵- دگردیسی ­ساختاریِ بُن­ مایه­ ها و اشتقاقات ذهنی-اجتماعیِ پدیده «زبان»در نزد ویگوتسکی و ژان پیاژه  صفحه ۱۰۶ – ۸۶

دکتر وحید  ن‍ژاد محمد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- بررسی تفاوت‌های سبک نحوی زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه‌تار آل‌احمد

صفحه ۱۲۴ – ۱۰۷

دکتر شیما ابراهیمی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۷-بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی

دکتر مریم محمودی و رویا دهقانی

صفحه ۱۴۶ – ۱۲۵

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۳ مجله

صفحه ۱۴۶-۵

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها