سال اول/شماره سوم/ زمستان ۱۳۹۶

مقاله پژوهشی

۱-تحلیل روانکاوانه حکایت عاشق حشیش کشیده از هزار و یک شب بر مبنای نظریه های ژاک لکان صفحه  ۱۷-۵

دکتر محمد تقی یونسی و زیبا درخشیده

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۲- تبیین گروتسک در عزاداران بیل صفحه ۳۸ – ۱۸

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری

مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۳-استعارات زمان: تئوری استعاره جرج لیکاف در غزلیات ١٢، ١۵، ١۶، ١٩، ١٠۴ و ١١۵ شکسپیر  صفحه ۶۱ – ۳۹

رکسانا معلمیان

مشاهده مقالهاصل مقاله


۴-تبیین مفهوم اهمال کاری در دو حکایت مثنوی معنوی بر اساس نظریه عقلانی- هیجانی آلبرت الیس صفحه ۸۵ – ۶۲

دکتر یوسف اسماعیل زاده و فاطمه سادات مدنی

 مشاهده مقاله اصل مقاله


۵- دگردیسی ­ساختاریِ بُن­ مایه­ ها و اشتقاقات ذهنی-اجتماعیِ پدیده «زبان»در نزد ویگوتسکی و ژان پیاژه  صفحه ۱۰۶ – ۸۶

دکتر وحید ن‍ژاد محمد

 مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶- بررسی تفاوت‌های سبک نحوی زنانه و مردانه در اثر سووشون دانشور و سه‌تار آل‌احمد صفحه ۱۲۴ – ۱۰۷

دکتر شیما ابراهیمی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۷-بررسی ضمیر و انواع آن در گویش لشنی صفحه ۱۴۶ – ۱۲۵

دکتر مریم محمودی و رویا دهقانی

مشاهده مقاله| اصل مقاله


مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله