سال اول/شماره دوم/ پاییز ۱۳۹۶

مقاله پژوهشی

۱- بررسی جریان سیال ذهن در آینه های دردار هوشنگ گلشیری  ص ۲۹-۵

دکتر عبدالله حسن زاده میر علی و نیلوفر انصاری

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۲- بررسی رمان «وقتی سَموم بر تن یک ساق می­وزید» از دیدگاه «رئالیسم وهم­آلود» ص۵۸-۳۰

طیبه کریمی و شهرام مرادی فیروز

مشاهده مقاله اصل مقاله


۳-مولفه­ های زن شدن در داستان کنیزو ص۷۳-۵۹

­­دکتر محمود رنجبر و زهرا احسانی فر 

مشاهده مقاله اصل مقاله


۴- بررسی تجربه های دینی بر اساس الگوی گلاک و استارگ دراشعار شاه نعمت الله ولی ص۱۰۴-۷۴

دکتر احمد رضا نظری چروده

مشاهده مقاله| اصل مقاله


۵- طبقه بندی تحلیلی مثلهای اخلاقی گیلان ص ۱۲۲-۱۰۵

دکتر علی تسلیمی ، دکتر سید مجتبی میرمیران و محبوبه گل علی‌پور

مشاهده مقالهاصل مقاله


۶- «از قدیم، جدید بوده ایم؛ تحلیل نشانه شناسی طراحی چند محصول پانوسونیک در آگهی های تبلیغاتی بیلبوردها و تلویزیون»ص۱۴۴-۱۲۳

الیناز فرمهینی فراهانی

مشاهده مقاله اصل مقاله


۷-بررسی انواع فعل در گویش لشنی ص۱۶۵- ۱۴۵

دکتر پریسا داوری و رویا دهقانی

 مشاهده مقاله |اصل مقاله


۸- نقد و بررسی کتاب جنسیت و زبان دین، جولی، آلیسون، همپشایر: انتشارات پالگریو مک ‌میلان، ۲۰۰۵  ص ۱۷۴- ۱۶۶

روزبه مرادی

مشاهده مقالهاصل مقاله


مقالات پر بازدید

سال هفتم/شماره بیست و چهارم/ بهار 1402

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش گفتمانی قهرمان زن و مماشات گفتمانی در داستان لاک صورتی  جلال آلاحمد

مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|ااصل مقاله 


2. بررسی لحن پايدارانه و حماسی در ديوان ناصرخسرو

مهدي پرهام ، فاطمه نيروي آغميوني ، زهرا حسيني

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ «ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻳﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﻳﺲ» ﻭ «ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ» ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺒﻜﻲ

فهیمه شفیعی اصفهانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4.بررسی تکامل الفبای فارسی- عربی از الفبای مانوی

بهمن انصاری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5.تاریخ به مثابه ابزار توجیه؛ بررسی مجلد ششم تاریخ بیهقی برمبنای نظریة تاریخگرایی نو

معین کمالی‌راد

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6.چند شعر غنایی گورانی(دی. ان. مکنزی)

سید مهدی سجادی

مشاهده مقالهصل مقاله

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سردبیر

ویراستار انگلیسی

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها