سال اول/شماره اول/تابستان ۱۳۹۶

مقاله پژوهشی

۱- تحلیل و بررسی تطبیقی خسرو و شیرین و خسرونامه با تکیه بر عناصر داستانی صفحه  ۲۵-۷

دکتر رضا فهیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- ساختارکاوی قصه هایی از پو صفحه ۴۳ – ۲۶

دکتر معصومه حامی دوست و دکتر علی تسلیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۳- خوانش جامعه شناختی – زیبایی شناختی داستان روز اسب ریزی صفحه ۵۶ – ۴۴

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله


۴- کمیت و کیفیت زمان در شعر «باد ما را خواهد برد» فروغ فرخزاد

صفحه ۷۳ – ۵۷

اکرم محمودلو

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۵- مقایسۀ انسجام واژگانی در شعر جعفر ابراهیمی و عرفان نظر آهاری صفحه ۹۳ – ۷۴

دکتر سهیلا فرهنگی و مریم یوسفی نصیری نژاد

مشاهده مقاله |  اصل مقاله


۶- بررسی سبک گفتاری زنان قزوین بر اساس دو متغیر سن و تحصیلات  صفحه ۱۰۸ – ۹۴

شبنم بشارتی،دکتر سیده نازنین امیر ارجمندی و دکتر مرجان طاهری اسکویی

مشاهده مقاله |اصل مقاله


۷- بررسی همخوان های میانجی در گویش تاتی جوبُنی صفحه ۱۳۳ – ۱۰۹

دکتر سید مجتبی میرمیران و دکتر علی علیزاده جوبنی

مشاهده مقالهاصل مقاله

مقالات پر بازدید

*شماره جاری: دوره(سال) 6، شماره 22 پاییز 1401

مقاله پژوهشی

1- زایش تراژدی عامیانه 17-5

علی تسلیمی، حمید صانعی فرد

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.استعاره دروضعیت فراساختارگرایی43-18

آرش آذرپیک، نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-عناصر ناتورالیستی در رمان تفریحات شب از محمد مسعود قمی67-44

سعید پور­علی، مهسا کاظم ­­پور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-پژوهشی درمکتب­ ادبی پدیدارشناسی باتکیه برنظریاتو درس­نامه ­های آرش آذرپیک92-68

ستی سارا سوشیان، پوریا یاراحمدی منصوری

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-بررسی و تحلیل مؤلفه ­های طریقت چشتیه براساس متن شمایل ­الاتقیا و رذایل ­الاشقیا  114-93

زهرا رحیمی، محمد رضایی، قدرت الله خیاطیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-بررسی وجه و وجه­ نمایی و تشریح آن در زبان فارسی 126-115

مهرانگیز برآورده، حبیب گوهری

مشاهده مقاله|اصل مقاله