سال اول/ شماره اول/ تابستان ۱۳۹۶

۱- تحلیل و بررسی تطبیقی

خسرو وشیرین و خسرونامه با تکیه بر عناصر داستانی

صفحه  ۲۵-۷

دکتر رضا فهیمی

 مشاهده مقاله|  اصل مقاله


۲- ساختارکاوی قصه هایی از پو

صفحه ۴۳ – ۲۶

دکتر معصومه حامی دوست و دکتر علی تسلیمی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۳- خوانش جامعه شناختی – زیبایی شناختی داستان روز اسب ریزی

صفحه ۵۶ – ۴۴

فاطمه تسلیمی و حماد حسین زاده دیلمی

 مشاهده مقالهاصل مقاله

 


۴- کمیت و کیفیت زمان در شعر «باد ما را خواهد برد» فروغ فرخزاد

صفحه ۷۳ – ۵۷

اکرم محمودلو

مشاهده مقاله |  اصل مقاله

 


۵- مقایسۀ انسجام واژگانی در شعر جعفر ابراهیمی و عرفان نظر آهاری

صفحه ۹۳ – ۷۴

دکتر سهیلا فرهنگی و مریم یوسفی نصیری نژاد

مشاهده مقاله |  اصل مقاله

 


۶- بررسی سبک گفتاری زنان قزوین بر اساس دو متغیر سن و تحصیلات

صفحه ۱۰۸ – ۹۴

شبنم بشارتی،دکتر سیده نازنین امیر ارجمندی و دکتر مرجان طاهری اسکویی

مشاهده مقاله |اصل مقاله

 


۷- بررسی همخوان های میانجی در گویش تاتی جوبُنی

صفحه ۱۳۳ – ۱۰۹

دکتر سید مجتبی میرمیران و دکتر علی علیزاده جوبنی

مشاهده مقالهاصل مقاله


۸- فایل PDF شماره ۱ مجله

صفحه ۱۳۳-۷

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 20

مقاله پژوهشی

1-غزل کارتونی و دکترین عدم ­نگاری………………………………………………………26-5

آرش آذرپیک و ستی سارا سوشیان

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-بررسی الگوی کنش‎گران و شوش‎گران در داستان بچۀ مردم جلال آل‎احمد بر اساس الگوی نشانه ‎معناشناختی گرمس…………..40-27

­­ مهسا خلیلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


3-حضور شاهنامۀ فردوسی و حماسه‌های دیگر در داستان تاریخی «خواجۀ تاجدار»…………………………………………….61-41

صادق ارشی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-وجه نهان معانی در وصف­هاي شاهنامه……………………………………………82-62

زهرا قنبرعلی باغنی و وحید مبارک

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-بررسی رمان آداب بی قراری از یعقوب یاد علی بر اساس نظریۀ فیزیک کوانتوم و جهان­های موازی…………………………………..103-83

محسن رحیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۶-بررسی کاربرد افعال در ساختار قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس زبانشناسی نقشگرای هلیدی………………………125-104

فاطمه زمانی و  مجید رحمتی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

7-توصیف ساختمان دستوری «قید» در گویش لای­زنگانی……………………………………149-126

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها