راهنمای نویسندگان

شیوه نامه ی نگارش مقاله در نشریه رخسار زبان

نشریه ی علمی «رخسار زبان»به موضوعات و رویکردهای تخصصی زبان فارسی وحوزه های مختلف زبان همچون:(آواشناسی، واژه شناسی، نحو و رده شناسی، معناشناسی ،کاربردشناسی و تحلیل گفتمان، فلسفه زبان، گویش شناسی و مباحث مرتبط با فرهنگ و زبان های باستانی، فرهنگ نویسی، نشانه شناسی، علوم شناختی و گفتار درمانی،ٍ روان شناسی و عصب شناسی و جامعه شناسی زبان) و تحقیق  در همگانی ها  و جهانی های زبان  و تحقیقات  میان رشته ای، ادبیات تطبیقی و نیز مقایسه و تحلیل گویش های ایرانی که می تواند به شناخت و غنای بیشتر زبان فارسی کمک کند؛ می‌پردازد، از این رو شایسته است نویسندگان محترم مقالات به موارد ذیل توجه فرمایند:

۱-نام و نام خانوادگی نویسنده به فارسی و انگلیسی به صورت کامل نوشته شود.

۲-میزان تحصیلات،رتبه علمی،گروه آموزشی،نام دانشکده،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده به فارسـی و انگلیسی مشخص شـود.

۳-نویسنده مسئول برای مکاتبات مقاله معرفی گردد.

۴-آدرس الکترونیکی نویسنده نوشته شود.

۵-آدرس کامل پستی و شماره تلفن همراه آورده شود.

۶-مقاله ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت همزمان در مجله دیگری در حال بررسی باشد.

۷-مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی،  نتیجـه گیـری و فهرست منابع باشد.

۸-مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه A4 با قلم B Nazanin فونت ۱۳ و متن انگلیسی با قلم Times New Roman فونت ۱۱ تایپ شود.

۹-متن مقاله نباید از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز کند. (مقالات بیشتر از این تعداد کلمات،به نویسندگان بازگردانده خواهد شد) و چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

۱۰-واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه به فارسی و انگلیسی تایپ شود.

۱۱-پاورقی با قلم B Nazanin فونت ۱۰ و متون انگلیسی Times New Roman فونت ۹ تایپ شود.

۱۲-فاصله سطرها ۱ سانتی متر باشد.

۱۳-ارجاع درون متنی به صورت: 

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر و شماره صـفحه) در داخـل پرانتـز درج گردد. ماننـد: (دبیر مقدم،۱۳۸۹: ۳۷)و در صــورت تعــدد منــابع از یــک نویســنده در یــک ســال،بــا افــزودن (الــف) ، (ب) و … در کنــار ســال انتشــار،مشــخص شــوند. مانند: (دبیر مقدم، ۱۳۹۲الف: ۱۳)(دبیرمقدم، ۱۳۹۲ب: ۴۵)

۱۴-منابع (اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، گزارش، روزنامه، تارنما و…) در یکجا به صورت الفبایی مرتب شوند و تمام موارد با ویرگول جدا شوند.

 برای کتاب:

نام خانوادگی نویسنده کتاب، نام نویسنده کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیـک)  نـام مکـان نشر و نام ناشر.

 برای مقاله:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه) . نـام مجلـه (به صـورت ایتالیک)، شماره پیاپی مجله (دوره یا شماره مجله): شماره صفحه اول و آخر مقاله.

 برای مجموعه مقالات:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،  نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله (داخل گیومه). نام مجموعـه مقالات (به صورت ایتالیک)، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره صفحه اول و آخر مقاله.

برای پایان نامه / رساله:

نام خانوادگی نویسنده پایان نامه،نام نویسنده پایان نامه. عنوان پایان نامه / رسـاله (به صـورت ایتالیـک) ، مقطع و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

 برای تارنما:

نام خانوادگی نویسنده. نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنوان مطلـب (داخـل گیومـه) ، نـام پایگـاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی.

۱۵-مقاله به زبان فارسی باشد و تمامی اعداد داخل جدولها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.

۱۶-مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

۱۷-مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

۱۸-اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۹- نیم فاصله و دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، اما بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

۲۰-نویسندگان محترم، باید هنگام ارسال، سه فایل را بارگزاری نمایند:

۱-فایل مشخصنات نویسندگان(حاوی فقط مشخصنات نویسندگان)

 ۲- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان)

 ۳- فایل تعهدنامه (حاوی نامه تعهد نوسندگان به سردبیر که در انتهای همین صفحه به صورت word بارگزاری شده است) را تکمیل، امضاء و فایل pdf  آن را به همراه مقاله ارسال نمایند.

مقاله در برنامه word 2003 یا word 2007 ذخیره و از طریق سامانه مجله(بخش ارسال مقاله) یا مستقیماً به ایمیل نشریه(rokhsaresobh@yahoo.com) ارسال گردد.

لازم به ذکر است پس از دریافت پیام مبنی بر قابل داوری بودن مقاله، ضروری است مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان به حساب ۰۲۲۵۴۱۱۵۷۰۰۰۵ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۷۴۷۵۰۶۷۶ بانک ملی به نام آقای مرتضی پرویزی جهت تامین هزینه داوری واریز گردد و برای چاپ نیز (پس از دریافت پیام مبنی بر پذیرش و قابل چاپ بودن مقاله) مبلغ3۰۰۰۰۰ تومان به حساب فوق واریز گردد.

بدیهی است بررسی مقاله منوط به پرداخت هزینه فوق است.

همچنین علاقه مندان می توانند برای برقراری ارتباط با دفتر مجله هر روز ساعت ۱۳- ۹  : ۲۳- ۱۶ با شماره تلفن های ۰۱۳۳۳۴۲۶۲۱۴ -۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ تماس حاصل نمایند؛ در ضمن از طریق ایمیل مجله rokhsaresobh@yahoo.com امکان پاسخگویی به سوالات شما وجود دارد.

دانلود فرم تعهد نامه به سردبیر

ابتدای صفحه ابتدای صفحه
تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.