شیوه نامِه نگارش مقاله در نشریه مطالعات نقد زبانی و ادبی

نشریه علمی مطالعات نقد زبانی و ادبیبه موضوعات و رویکردهای تخصصی زبان فارسی وحوزه های مختلف زبان همچون:(آواشناسی، واژه شناسی، نحو و رده شناسی، معناشناسی ،کاربردشناسی و تحلیل گفتمان، فلسفه زبان، گویش شناسی و مباحث مرتبط با فرهنگ و زبان های باستانی، فرهنگ نویسی، نشانه شناسی، علوم شناختی و گفتار درمانی،ٍ روان شناسی و عصب شناسی و جامعه شناسی زبان) و تحقیق  در همگانی ها  و جهانی های زبان  و تحقیقات  میان رشته ای، ادبیات تطبیقی و نیز مقایسه و تحلیل گویش های ایرانی که می تواند به شناخت و غنای بیشتر زبان فارسی کمک کند؛ می‌پردازد، از این رو شایسته است نویسندگان محترم مقالات به موارد ذیل توجه فرمایند:

۱-نام و نام خانوادگی نویسنده به فارسی و انگلیسی به صورت کامل نوشته شود.

۲-میزان تحصیلات،رتبه علمی،گروه آموزشی،نام دانشکده،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده به فارسـی و انگلیسی مشخص شـود.

۳-نویسنده مسئول برای مکاتبات مقاله معرفی گردد.

۴-آدرس الکترونیکی نویسنده نوشته شود.

۵-آدرس کامل پستی و شماره تلفن همراه آورده شود.

۶-مقاله ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت همزمان در مجله دیگری در حال بررسی باشد.

۷-مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی،  نتیجـه گیـری و فهرست منابع باشد.

۸-مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه A4 با قلم B Nazanin فونت ۱۳ و متن انگلیسی با قلم Times New Roman فونت ۱۱ تایپ شود.

۹-متن مقاله نباید از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز کند. (مقالات بیشتر از این تعداد کلمات،به نویسندگان بازگردانده خواهد شد) و چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

۱۰-واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه به فارسی و انگلیسی تایپ شود.

۱۱-پاورقی فارسی با قلم B Nazanin فونت ۱۰ و  انگلیسی با قلم Times New Roman فونت ۹ تایپ شود.

۱۲-فاصله سطرها ۱ سانتی متر باشد.

۱۳-ارجاع درون متنی به صورت:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر و شماره صـفحه) در داخـل پرانتـز درج گردد. ماننـد: (دبیر مقدم،۱۳۸۹: ۳۷)و در صــورت تعــدد منــابع از یــک نویســنده در یــک ســال،بــا افــزودن (الــف) ، (ب) و … در کنــار ســال انتشــار،مشــخص شــوند. مانند: (دبیر مقدم، ۱۳۹۲الف: ۱۳)(دبیرمقدم، ۱۳۹۲ب: ۴۵)

۱۴-منابع (اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، گزارش، روزنامه، تارنما و…) در یکجا به صورت الفبایی مرتب شوند و تمام موارد با ویرگول جدا شوند.

 برای کتاب:

نام خانوادگی نویسنده کتاب، نام نویسنده کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیـک)  نـام مکـان نشر و نام ناشر.

 برای مقاله:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه) . نـام مجلـه (به صـورت ایتالیک)، شماره پیاپی مجله (دوره یا شماره مجله): شماره صفحه اول و آخر مقاله.

 برای مجموعه مقالات:

نام خانوادگی نویسنده مقاله،  نام نویسنده مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله (داخل گیومه). نام مجموعـه مقالات (به صورت ایتالیک)، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره صفحه اول و آخر مقاله.

برای پایان نامه / رساله:

نام خانوادگی نویسنده پایان نامه،نام نویسنده پایان نامه. عنوان پایان نامه / رسـاله (به صـورت ایتالیـک) ، مقطع و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

 برای تارنما:

نام خانوادگی نویسنده. نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنوان مطلـب (داخـل گیومـه) ، نـام پایگـاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی.

۱۵-مقاله به زبان فارسی باشد و تمامی اعداد داخل جدولها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.

۱۶-مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

۱۷-مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

۱۸-اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۹- نیم فاصله و دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، اما بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

۲۰-نویسندگان محترم باید هنگام ارسال، 4 فایل را بارگذاری نمایند:

1-فایل مشخصنات نویسندگان(حاوی فقط مشخصنات نویسندگان)

2- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان)

3- فرم تعارض منافع

4- فرم اصالت متن

مقاله در برنامه word 2007 یا word 2010 ذخیره و از طریق سامانه مجله(بخش ارسال مقاله) یا مستقیماً به ایمیل نشریه(rokhsaresobh@yahoo.com) ارسال گردد.

21- در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تأمین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع می باشد.

هزینه

لازم به ذکر است پس از دریافت پیام مبنی بر وصول و قابل داوری بودن مقاله، ضروری است مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان بابت داوری به حساب ۰۲۲۵۴۱۱۵۷۰۰۰۵ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۷۴۷۵۰۶۷۶ بانک ملی به نام آقای مرتضی پرویزی بابت  هزینه داوری واریز گردد و برای چاپ نیز (پس از دریافت پیام مبنی بر پذیرش و قابل چاپ بودن مقاله) مبلغ450000 تومان به همراه 200000 تومان بابت ویراستاری و صفحه آرایی به حساب فوق واریز گردد.

 نشریه مطالعات نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان سابق)از مقالاتی که چکیده انگلیسی ندارند،100000 تومان دریافت می کند.

بدیهی است بررسی، چاپ و انتشار مقاله منوط به پرداخت هزینه فوق است.

همچنین علاقه مندان می توانند برای برقراری ارتباط با دفتر مجله با شماره تلفن های ۰۱۳۳۳۴۲۶۲۱۴ -۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ تماس حاصل نمایند؛ در ضمن از طریق ایمیل مجله rokhsaresobh@yahoo.com امکان پاسخگویی به سوالات شما وجود دارد.

فرم تعارض منافع

فرم اصالت متن 

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 6، شماره 21

مقاله پژوهشی

1-بررسی مؤلفههاي کارناوالی در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها…………………………………..21-5

سهیلا مبارکی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


۲-نقش بینامتنیت داستان انبیا در شکلگیري زبان رمزي حافظ………………………………………38-22

­­ نصرالله زیرك

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-تطور «essentism»از آغاز تا اکنون………………………………………………..61-39

آرش آذرپیک و نیلوفر مسیح

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۴-بررسی مؤلفههاي مکتب رمانتسیم درداستان کوتاه اشکها اثر دانشور و رمان پر اثر ماتیسن………………………………..81-62

مهسا کاظم پور و لیلا رستم پور اطاقوري

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۵-فراز و فرود شعر فارسی در عصر خوارزمشاهیان…………………………………..92-82

مسعود مقیمی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


۶-تأثیر آموزش مشخصه هاي معناشناختی واژگانی بر مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی پایۀ سوم ابتدایی مبتلا به نارساخوانی………..108-93

راضیه حسن زاده و  معصومه ارجمندی

مشاهده مقاله|اصل مقاله