راه های ارتباطی با نشریه:

ایمیل: rokhsaresobh@yahoo.com

شماره های تماس:

01333426214

۰۹۱۱۱۳۱۱۵۷۷ تماس و واتساپ

نشانی نشریه: رشت، بلوار لاکان نرسیده به دانشگاه آزاد کوچه گلها انتشارات رخسار صبح و دفتر نشریه رخسار زبان


  CAPTCHA Image
  Reload Image


  مقالات پر بازدید

  شناسنامه نشریه

  صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

  مرتضی پرویزی

  مدیر مسئول

  یوسف اسماعیل زاده

  سردبیر

  علی تسلیمی

  اعضای هیات تحریریه

  یوسف اسماعیل زاده
  علی اکبر باقری خلیلی
  غلامرضا پیروز
  علی تسلیمی
  سعید حسام پور
  عبدالله حسن زاده میرعلی
  سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
  نسرین رحیمیه
  حمیدرضا شعیری
  جیهاد شکری رشید
  مرتضی محسنی
  فاطمه مدرسی
  علیرضا منوچهریان
  علی(پدرام) میرزایی
  هنگامه واعظی
   

  مشاور علمی

  حمیدرضا شعیری
  فاطمه مدرسی
  سعید حسام پور
  نسرین رحیمیه
  علی اکبر باقری خلیلی
  علی(پدرام) میرزایی
  غلامرضا پیروز
  علی تسلیمی
  یوسف اسماعیل زاده
  هنگامه واعظی

  ویراستار ادبی

  مرتضی پرویزی

  ویراستار انگلیسی

  هنگامه واعظی

  دوره انتشار

  فصل نامه

  شاپا چاپی

  2676-4199

  شاپا الکترونیکی

  2676-5098

  جست وجو

  بانک ها و نمایه ها