منشور اخلاقی نشریه

 از کلیه افراد فعال در نشریه (مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار،ناشر) داوران گرامی و نویسندگان محترم انتظار می رود نسبت به اصول اخلاقی نشریه پایبند باشند؛ منشور اخلاقی این مجله برمبنای رهنمون‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاقی انتشار نشریه طراحی شده‌است و هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، مدیران مسئول، سردبیران و داوران تنظیم شده‌است:

اصول مربوط به نشریه

۱- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند مدیر مسول، سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

۲- تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

اصول مربوط به نویسنده

۱- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

۲- ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط.

۳- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

۴- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (تا زمانی که وضعیت مقاله شما در این نشریه روشن نشده است از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید) .

۵- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو نشریه خارج خواهد شد و نشریه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۶- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

۷- نشریه در هر زمان تنها یک مقاله از هر نویسنده را بررسی می ­کند و تا نهایی نشدن وضعیت مقاله اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

اصول مربوط به داوران 

داوران محترم وظیفه بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند. از داوران محترم انتظار می رود بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر یا مدیر اجرایی نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

۱- عدم داوری مقاله یا داوری همراه با تآخیر به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی.

۲- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری شود.

۳- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

۴-داوران نباید مقالاتی را که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­شود، برای داوری قبول کنند.        

                                                                                            

مقالات پر بازدید

سال ششم/شماره بیست و سوم/ زمستان 1401

مقاله پژوهشی

1.تصویرسازی با آلات موسیقی در حماسه تاریخی- دینی دلگشانامه (نسخه خطی)

دکتر رحیم سلامت آذر، سویل امانی

مشاهده مقاله|اصل مقاله 


2.اازنمایی استعاره‌های مفهومی طبیعت بر اساس رویکرد زبان­شناسی شناختی و نظریه لیکاف و جانسون در شعر شیون فومنی

دکتر رقیه شادمان

مشاهده مقاله|اصل مقاله


3-نقش ترجمه در گسترش فرهنگی جوامع(با تکیه بر رمان سرگذشت ژیل­بلاس اثر آلن رنه لوساژ)

مهمسا کاظمور

مشاهده مقاله|اصل مقاله


4-سیمون دوبوواریسم وارونه(نقدی بر کتاب در خدمت و خیانت زنان اثر شهلا زرلکی)

دکتر فاطمه رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله


5-روایت­ شناسی داستان گردآفرید شاهنامه

لیلا رستم پور اظاقوری، سعید پورعلی

مشاهده مقاله|اصل مقاله


6-توصیف ساختمان فعل ساده در گویش لای­زنگانِ داراب

حسن رنجبر

مشاهده مقاله|اصل مقاله

7-زبان گورانی: گویش باجَلانی

(دی. ان. مکنزی) دکتر سید مهدی سجادی

مشاهده مقاله|اصل مقاله

جست وجو

بانک ها و نمایه ها