فصل‌نامۀ علمی-تخصصی رخسار زبان با استناد به مجوز شماره 78504 مورخه 95/7/5 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

فصل‌نامۀ علمی – تخصصی رخسار زبان با هدف گسترش و فراهم نمودن محیط فکری و علمی برای پژوهش گران و با محوریت زبان و ادبیات فارسی در سه زبان(فارسی، عربی ،انگلیسی) آماده دریافت مقالات اساتید،دانشجویان و پژوهشگران حوزه تحقیقات زبان و ادبیات می باشد.

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله شیوه نامه نشریه در راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

مقالات این نشریه از دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدویتی برای دسترسی به آن وجود ندارد.

 مقالات نشریه رخسار زبان در مراکز زیر نمایه می شود:

بانک اطلاعات نشریات کشور magiran

 پایگاه مرجع دانش  CIVILICA 

 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریRICeST 

 پایگاه مجلات تخصصی نور noormags    

 پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیensani

برخی رویکردهای نشریه:

– مطالعات نشانه-معناشناسی و تحلیل گفتمان
– پژوهش های میان رشته ای با تاکید بر نقد زبانی و ادبی
– سبک شناسی زبانی داستان و شعر
– مطالعات تطبیقی مبتنی بر نقد ادبی و زبان شناختی
– روایت شناسی و مطالعات ادبی و زبانی
– ریشه شناسی واژه ها، واژه شناسی در متون و نقد گویش های ایرانی
– پژوهش های مرتبط با حوزه های آوایی،صرفی،نحوی و معنایی
– ساختارگرایی در زبان و ادبیات
– فرمالیسم در متون
– پدیدار شناسی، هرمنوتیک و دریافت متون ادبی
– جامعه شناسی زبان و ادبیات
– روان شناسی و عصب شناسی زبان
– فلسفه ی زبان و ادبیات
– مکتب ها و مانیفیست های ادبی
– پساساختگرایی زبانی، اجتماعی و ادبی
– زبان و ادبیات مدرن، نو(رمان،موج،تئاتر) و پسامدرن

فصل‌نامۀ علمی-تخصصی رخسار صبح
نوع اعتبار علمی-تخصصی
توالی انتشار فصل‌نامه
فرایند مشابهت یابی دارد
نوع داوری دوسو ناشناس
میانگین زمان داوری 15 تا 25 روز
میانگین زمان تا اولین اقدام 7 روز
زبان نشریه فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار چاپی-الکترونیکی
نوع دسترسی آزاد (تمام متن)OPEN ACCESS
  درصد مقالات پذیرش شده 70
هزینه بررسی و انتشار دارد

 

آ

مقالات پر بازدید

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و مدیر علمی و اجرایی

مرتضی پرویزی

مدیر مسئول

یوسف اسماعیل زاده

سردبیر

علی تسلیمی

اعضای هیات تحریریه

یوسف اسماعیل زاده
علی اکبر باقری خلیلی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
سعید حسام پور
عبدالله حسن زاده میرعلی
سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی
نسرین رحیمیه
حمیدرضا شعیری
جیهاد شکری رشید
مرتضی محسنی
فاطمه مدرسی
علیرضا منوچهریان
علی(پدرام) میرزایی
هنگامه واعظی
 

مشاور علمی

حمیدرضا شعیری
فاطمه مدرسی
سعید حسام پور
نسرین رحیمیه
علی اکبر باقری خلیلی
علی(پدرام) میرزایی
غلامرضا پیروز
علی تسلیمی
یوسف اسماعیل زاده
هنگامه واعظی

ویراستار ادبی

مرتضی پرویزی

ویراستار انگلیسی

هنگامه واعظی

دوره انتشار

فصل نامه

شاپا چاپی

2676-4199

شاپا الکترونیکی

2676-5098

جست وجو

بانک ها و نمایه ها