شماره جاری

سال سوم/شماره یازدهم/ زمستان ۱۳۹۸

۱-بنیادگرایی انتقادی در آثار نجدی با تکیه بر«گیاهی در قرنطینه»       ص ۱۵-۵ حماد حسین‌زاده دیلمی و فاطمه تسلیمی    مشاهده مقاله|اصل مقاله ۲-کوبیسم و واژانه ص ۳۵-۱۶ علیرضا آذرپیک و پروین احمدی  مشاهده مقاله| اصل مقاله  ۳-ولی و خرق عادت (کرامت) در کشف المحجوب هجویری  ص ۵۹-۳۶ دکتر سیما حاتمی نیا و لیلا مرادی    مشاهده مقاله|اصل مقاله  ۴-ویژگی­ های برجسته ­ی سبکی در  موسیقی غزلیات قاسم انوار     ص ...

تمام حقوق این وب سایت برای نشریه علمی رخسار زبان محفوظ می باشد.